Commissie van beheer

De Commissie van Beheer (CvB) is verantwoordelijk voor het beheer van de kerk en pastorie en de financiën. Bij dit beheer gaat het erom dat het kerkgebouw gebruikt kan worden op de zondagen maar ook doordeweeks, dat hiervoor tijdig onderhoud aan de panden plaatsvindt en dat de financiën op orde zijn. De CvB kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, onderhoudscoördinator, facilitair beheerder, penningmeester en boekhouder. Het is de bedoeling dat elke functie wordt uitgevoerd door een gemeentelid. Op het moment zijn alle functies vervuld. Heb je een vraag aan de commissie? Mail je vraag dan naar cvbrotterdamcentrum@gmail.com