Diaconie

De verantwoordelijkheid voor de diaconie ligt bij de diakenen. De diakenen kunnen met het geld dat zij ontvangen mensen helpen die dit nodig hebben. Binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Wil je een bijdrage overmaken voor dit belangrijke werk? Dan kan je dit doen door geld over te maken op bankrekening NL32 INGB 0004 0910 01. Als je meer informatie wilt over het werk van de diaconie of als je op een andere manier een bijdrage wilt leveren, neem dan contact op met de diakenen via diaconiecentrum@gmail.com