Linked

Jeugd 12 – 17

De naam voor de gezamenlijke jeugdkring van NGK Delfshaven en de Waterpleinkerk is Linked. Linked is er voor de leeftijdsgroep vanaf 12-16 jaar omdat we geloven dat we onze jongeren in hun (latere) keuze voor God en in het volgen van Jezus in de praktijk positief kunnen stimuleren. Dit doen we door als jeugdleiders en gemeente hen hierin voor te gaan en door de jongeren tevens een volwaardige plaats in ons midden geven.

Er zijn 4 jeugdkringen met voor iedere kring een eigen leeftijdscategorie. Jongeren van Delfshaven en Centrum nemen samen deel aan een kring. Iedere jeugdkring heeft twee (of meer) jeugdleiders. Ieder kringjaar bestaat uit vijf themablokken van vier avonden. Voorafgaand aan ieder blok zal een predikant en/of andere deskundige toerusting verzorgen voor alle jeugdkringleiders. Ieder seizoen neemt de predikant(en) ook één blok per groep voor zijn rekening. Daarnaast zijn er ieder jaar leuke activiteiten met de hele groep zoals een kamp, leer- of gezellige activiteit.