Kerkenraad

De ouderlingen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. De kerkenraad vervult een centrale (leidinggevende) rol, draagt verantwoordelijkheid voor de opbouw van de kerkelijke gemeente en is verantwoordelijk voor het geestelijke en praktische leven in de gemeente.

De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Taken van de kerkenraad zijn o.a.

· de zorg voor de kerkdiensten en het gebruik van de sacramenten,

· de opbouw van de gemeente,

· de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld,

· de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse,

· het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente,

· het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.

Belangrijke beslissingen worden pas genomen nadat de gemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd.

De kerkenraad wordt in haar werk bijgestaan door de diaconie en ondersteund door meerdere commissies.

Zo bestaan de liturgiecommissie, de communicatiecommissie en gemeenteopbouw commissie. Ook is er een Commissie van Beheer (CvB). Deze commissie is verantwoordelijk voor de financiële zaken en het beheer over kerkgebouw en pastorie.