Kringen

God vraagt van ons dat wij van elkaar houden en voor elkaar zorgen; eenzaamheid en nood mogen niet voorkomen. In onze gemeente zijn daarom kringen essentieel. In deze kleinere verbanden willen wij groeien in onze toewijding aan God en in onze betrokkenheid op elkaar. Daarom is er in deze kringen plaats voor bijbelstudie, lofprijzing en gebed. Ook willen wij door middel van deze kringen nieuw-gelovigen een plaats geven binnen onze gemeente.

De kringen zijn zo ingedeeld dat de samenstelling ervan zo veel mogelijk een afspiegeling is van onze gemeente. Met daarin diversiteit over leeftijden, gezinssamenstelling, draagkracht en hulpvraag. De meeste kringen komen elke 14 dagen bij elkaar en hebben als hoofddoel: aandacht voor en contact met elkaar. Op welke wijze de kringen dat doen is verschillend en afhankelijk van de inbreng en wensen van de kringleden. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een onderwerp bespreken die hen bezig houdt, samen iets actiefs doen, bijbelstudie of juist gericht op leden buiten onze gemeente.

Als je je als nieuw lid aanmeldt wordt er gekeken wat je verwachtingen zijn, waar je behoeften liggen maar ook waar je woont. Met die aspecten in beeld wordt er gezocht naar een passende kring voor jou. Met een goede balans tussen uitdaging en warmte.