Geschiedenis van de gemeente en het kerkgebouw

Ontstaan van de gemeente en van het kerkgebouw

De Geformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Rotterdam Centrum ontstond aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vanwege een landelijk conflict binnen de Gereformeerde Kerken over de doop. Rond het einde van de oorlog maakte de gemeente de eerste plannen voor de bouw van een eigen kerk. Na aankoop van een stuk grond van de gemeente Rotterdam, verrees aan de rand van de gebombardeerde binnenstad de huidige kerk. In 1953 werd het  gebouw feestelijk in gebruik genomen. Het was één van de eerste kerken die als vrijgemaakte kerk werden gebouwd. Dit gegeven zal zeker hebben bijgedragen aan de vele donaties en aankoop van obligaties (van 100 gulden) uit het hele land.

Exterieur

Architect is M.C.A. Meischke, die ook tekende voor de Schotse kerk aan de Schiedamse Vest. Het oorspronkelijke ontwerp was wat rijker van opzet. Vanwege bezuinigingen sneuvelde onder andere het kleine torentje boven de hoofdingang. In plaats daarvan kwam een bronzen scheepsmodel. Aan de achterzijde bevinden zich eenvoudige gevelstenen van geloof, hoop en liefde. Rond het gebouw verrees in de jaren ’60 een groots scholen- en sportcomplex. De architect hiervan, Maaskant (hij ontwierp onder andere het Groothandelsgebouw en het Hilton), noemde het kerkgebouw ‘een uiting van cultuurpessimisme’. Het contrast tussen de kerk en het scholen- en sportcomplex is inderdaad groot, maar wij vinden dat juist wel mooi! Het plein rond de kerk is in 2016 omgevormd tot een ‘Waterplein’. Dit plein vangt bij hevige buiten hemelwater op, om overbelasting van het riool te voorkomen. Dit plein is de naamgever van de kerk en de gemeente: de Waterpleinkerk. De christelijk-symbolische betekenis van ‘water’ heeft op het plein een plek gekregen in de vorm van een koperen bron annex doopvont. Soms dopen we kinderen buiten, bij deze bron. En met Pinksteren vindt de dienst bij mooi weer buiten plaats!

Interieur

Oorspronkelijk ontbrak een middenpad en was de kerkzaal dieper. Daardoor had het gebouw een capaciteit van meer dan 500 plekken. Een verbouwing in de jaren ’80 vergrootte de achterzalen. Een middenpad deed het gebouw voldoen aan de eisen van de brandweer. Een tweede verbouwing werd afgerond in 2017. De oriëntatie van de kerkzaal werd een kwartslag gedraaid, waardoor het zicht op het podium werd verbeterd. De hoofdingang werd verplaatst naar de pleinzijde van het gebouw en de achterzalen werden omgebouwd tot foyer met een grotere keuken. Daardoor leende zich gebouw meer voor ontmoeting en multifunctioneel gebruik. Originele details uit de jaren ’50 zijn dankzij deze verbouwing weer zichtbaar geworden. Voor deze verbouw zijn de door Maaskant als negatief geduide kenmerken, positief geïnterpreteerd:

  • Bescheiden? → Intiem!
  • Gesloten? → Verrassend!
  • Traditioneel? → Stijlvol!
  • Sober? → Tijdloos!
  • Solitair? → Herkenbaar!

De gemeente vandaag

De gemeente telt vandaag de dag rond de 500 leden. Sinds 1 mei 2023 maakt onze gemeente deel uit van een nieuw landelijk kerkverband, de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Daarmee is de landelijk breuk die in de jaren ’60 van de vorige eeuw ontstond, geheeld en daar zijn we heel blij mee.

Naast de kleinschalige ontmoeting in de kringen, is het kerkgebouw op het Waterplein nog steeds de centrale plek waar iedereen elkaar op zondag ontmoet. We zijn dankbaar voor de fysieke plek die we als gemeente in onze stad mogen innemen en werken eraan om deze locatie ook voor anderen een plek van rust, vrede, genade en blijdschap te laten zijn.