Missie

God houdt van de wereld, van Rotterdam, van ons.

Hier mag iedereen delen in de liefde, bevrijding en vreugde van Jezus.

Vanuit die overtuiging zijn wij kerk in de stad en richten we ons op iedereen die God op onze weg plaatst.

Wij geloven dat God wereldwijd werkt. Dat maakt ons bescheiden over onze rol. Maar omdat wij als kerk in de stad een plek hebben, willen we die wereldwijde liefde van God concreet maken in daden en woorden.

De naam Jezus betekent ‘bevrijder’. Hij heeft hier op aarde geleefd om Gods idealen werkelijkheid te laten worden. We kunnen niet zonder hem. Geen mens kan werkelijk bevrijding, vreugde en liefde ervaren zonder dat Jezus daarbij betrokken is. Daarom willen we zijn handen en voeten zijn. We willen zijn houding aannemen en met zijn ogen kijken. Dat betekent: vol liefde en vreugde anderen zien.

Rotterdam is onze plek. We zien dat er veel verlangen is naar wat het evangelie te bieden heeft. We willen mensen zonder voorwaarden dienen en er voor hen zijn. Dat doen we vanuit de diepe motivatie die de Geest ons geeft: volgeling van Jezus zijn en betrokken zijn op iedereen die we tegenkomen.